İş

14. Türk-Arap Ekonomi Forumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Filistin’de yaşanan acılar uzaklarda yaşanan olaylar değil. Burada insanlığın genel anlamda bir güven kaybı var. Hayatını kaybedenlerin yüzde 70’i, yüzde 80’i çocuk olsa, kadınlar, yaşlılar, onların en ufak bir vicdanı yoktu.” “Bu duruma sahip kişinin geceleri iyi uyuyamaması gerekiyor. Bu yüzden birlikte çalışmamız gerekiyor.” söz konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle 14’üncü “Türk-Arap” etkinliği gerçekleştirildi. yıl “İşbirliğinde Yeni Dönem” temasıyla düzenlendi. EkonomiForum” İstanbul’da başladı.

Forum kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Küresel Zorlukların Aşılması ve Yeni Fırsatların Yakalanması” başlıklı panele Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamed Nasser al-Barak katıldı. , Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muid ve Katar Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı Hürriyet. Bölgesel Yönetim Lideri Ahmed es-Sayyid katıldı.

Etkinliğin başlangıcında Bakan Şimşek, Gazze’de hayatını kaybeden ve zulme uğrayan insanları andı. Dünyadaki belirsizliğin yanı sıra Türkiye coğrafyasında yaşanan zorluklara da dikkat çeken Şimşek, iş yapmanın küresel arka plandan kaynaklanan zorluklara dikkat çekti.

Şimşek, mevcut büyük güç ABD ile yükselen güç Çin arasındaki rekabetin ticarette parçalanmaya, korumacılığa ve jeopolitik gerilimlere yol açtığını belirterek, şöyle devam etti:

“Küresel ekonomik gerilim artık normalimiz haline geldi. Böyle bir dönemde genel olarak bölgesel ticaret entegrasyonu daha hızlı gerçekleşiyor gibi görünüyor ama bölgemize baktığımızda bölge içindeki ticaret ve ticaret entegrasyonu dünyanın en düşük seviyesinde. Bölgesel ticaretimiz Petrolü hariç tutarsanız, petrol dahil tüm ticaretin yüzde 11’i, bölgemizde yüzde 14’ü, Avrupa’da yüzde 70’i, Asya’da yüzde 50’si.

Tekerleği yeniden icat etmemize gerek yok; siyaset ve mevzuat açısından olumlu bir ortamın sağlanması faydalı olacaktır. Serbest ticaret anlaşmaları başka bir faydalı şeydir. “Bunu yaparsak standartları sağlayacağız, iş altyapısını çok daha olumlu hale getireceğiz, dezavantajları ortadan kaldıracağız, sadece yatırımları değil ticareti de daha hızlı kolaylaştıracağız.”

Katılımcı ülkelerin fırsatları ve gelişmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, mevcut zorlukların engel teşkil etmeyeceğini, kolektif çalışmayla aşılabileceğini belirtti.

Bakan Şimşek, küresel ekonomideki gelişmelere ve beklentilere işaret ederek, şunları söyledi:

“Zor bir dönemden geçiyoruz, küresel ekonomiye baktığımızda ılımlı bir büyüme olduğunu görüyoruz. IMF’nin tahminlerine göre önümüzdeki yıl küresel büyüme sadece yüzde 2,9 olacak. Hindistan ve Çin’i hariç tutarsak, Küresel büyüme oranı yüzde 1,6’ya ulaşacak.” Düşeceğini görüyoruz, bu oran kişi başına düşen gelirde neredeyse daralma anlamına geliyor. Sorun sadece önümüzdeki yıl değil, önümüzdeki 5 yıl için büyüme varsayımlarına baktığımızda büyümenin yüzde 3 ya da yüzde 3,1 seviyesinde olacağı düşünülüyor. Bölgesel ticaretin ve bölgesel entegrasyonun geliştirilmesinin önemli olduğunu açıkça görüyoruz. “Bu nedenle ortak bir temayla yola çıkmamız gerekiyor. Ticaret büyümenin ana motorlarından biri. Şu anda küresel anlamda büyümenin yavaşladığını görüyoruz. Daha yakın çalışarak bölgesel ticareti güçlendirebilir ve aynı zamanda ticaret engelini de aşabiliriz. birlikte yavaş büyüme.”

“Hepimizin bölgede daha iyi iş birliği içinde çalışması gerekiyor”

Şimşek, dünya genelinde finansal koşulların zorlayıcı olduğunu vurgulayarak, bölge ülkelerinin sunduğu fırsatların iyi değerlendirilmesi ve kaynakların iyi kullanılmasıyla çok ciddi bir dönüşüm sürecinin başlatılabileceğini ve sektör için faydalı bir büyümenin ortaya çıkabileceğini ifade etti. tüm bölge.

“Hem bölge hem de ülkemiz açısından ilerlemenin tek yolu önce reformların yapılmasıdır.” Bakan Şimşek şunları söyledi:

“Bu ülkelerin kredibilitelerini artırmaları gerekiyor. Ülkeye para akışı çekilmeli ve yapısal reformlarla büyüme desteklenmeli. Böyle bir yaklaşım benimsenmeli. Elektrik fiyatlarında ciddi bir belirsizlik var. Enerjiye yatırım çok az, özellikle enerjide. Doğal gaz ve petrolün desteklenmesi gerekiyor.” Sonludur ve bunun sonucunda enerji fiyatlarının uzun vadede yüksek kalmaya devam edeceğini görüyoruz. Küresel faizlerdeki durum burada da geçerli. Bu, bölgenin tamamını etkileyecek bir durum. Bu nedenle hepimizin birbirimizle daha iyi işbirliği içinde çalışması gerekiyor. Filistin’de yaşanan acılar çok uzaklarda yaşanmış olaylar değil. Burada insanlığın genel anlamda bir güven kaybı var. Hayatını kaybedenlerin yüzde 70’i, yüzde 80’i çocuk, kadın, yaşlı ise, zerre kadar vicdanı olan hiç kimsenin gece rahat uyuyamaması gerekiyor. “Arkasına rahat oturamamalı. Bu yüzden birlikte çalışmamız gerekiyor. Sadece ticari veya ekonomik entegrasyon açısından değil, aynı zamanda siyasi ve jeopolitik sorunların çözümü açısından da.”

“Görevimiz gerçek bir ortam yaratmak ve serbest girişimi desteklemektir.”

Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamed Nasser el-Barak, bölgede ticaretin entegrasyonu için neler yapılması gerektiği sorusunu yanıtlayarak, korumacı yapının bölgede nereye yerleştiğine ilişkin bir değerlendirme yaptı. İnsanlığın gelişim süreci zamanla gelişmiştir.

Barak, “Ekonomik kalkınmanın amiral gemisi serbest girişim olmuştur. Misyonumuz doğru ortamı yaratmak ve serbest girişimi desteklemektir. Devletin asıl rolü, yönetimi mümkün kılarak işletmelerin ilerlemesini organize etmek ve sağlamaktır. Ekonomi İşletmelerin elinde, ekonomik kalkınma serbest girişimle gerçekleşir, yapmamız gereken de budur.” ” dedi.

Kuveyt’teki yatırım ortamı hakkında bilgi veren Barak, yaklaşık 15 yıl önce Kuveyt’teki yatırım ortamının iyileştirilmesi için neler yapılabileceğini düşünmeye başladıklarını söyledi. Barak, “Ticaret ve finans açısından tüm maddelerimizi elden geçirerek daha olumlu bir yasama ortamı sağladık.” dedi. söz konusu.

“Avrupa arasındaki ticaret yüzde 70 iken, aramızdaki ticaretin neden bu kadar düşük olduğunu incelememiz gerekiyor.”

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muid, bölge ülkeleri arasındaki ticaretin çok düşük olduğunu söyledi. Muid dedi ki:

“Avrupa’nın ortasında ticaret yüzde 70 iken, neden aramızdaki ticaret bu kadar düşük, neden bu aşamadayız diye düşünmemiz lazım. Elimizdeki araçlara da bakmamız lazım, elimizdekileri karşılaştırmamız lazım. diğer bölgelerin bu aşamaya geldiği araçlarla, devletin ve özel sektörün ekonomideki rolü.” Rolünü iyice incelemek gerekir.

Özel şubeye liderlik ve entegrasyon misyonu verirsek bu çok daha iyi olacaktır. Ayrıca özel bir branş aracılığıyla bölgenin belirli hedeflere doğru ilerleyebilmesini sağlamak ve hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak gerekiyor. Özel departmanın çalıştığı ortamın bunun için olumlu bir ortam olması gerekir. Hükümet olarak görevimiz bunu kolaylaştırmak ve mümkün kılmaktır. “Özel sektör ile farklı kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini sağlamamız, özel sektörün önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor.”

Muid, Türkiye ile Mısır arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın çok iyi işlediğine dikkat çekerek, doğru kurum ve ortaklıkların bir araya gelmesinin ticareti artırma yönünde çok verimli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Mısır’daki yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Muid, son yıllarda özellikle altyapıya odaklandıklarını kaydetti.

“Bahsedilen yüzde 11’lik oran, hem hükümetlerin hem de halkın başarabileceğinin çok gerisinde kalıyor.”

Katar Devlet Bakanı ve Serbest Bölge İdaresi Başkanı Ahmed es-Sayyid de bölgede çok büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekerek, “Bu potansiyel, ülkeler ve ülkeler arasında çok kolay ticaret yapmamızı sağlamalı. Söz konusu 11 Yüzde oranı hem hükümetlerin hem de halkın başarabileceği rakamın çok gerisinde. Bu yüzde oranının yüksek çıkmamasına neden olan sorunları tespit etmemiz gerekiyor. Burada özel sektörün öncülük etmesi gerekiyor. Net bir plan hazırlamamız gerekiyor. Ülkeler arasında temel ihtiyaç olan sağlık, tarım, beslenme gibi bazı departmanlardan başlayıp adım adım ileri aşamalara gidersek daha uygun bir plana ulaşabiliriz, sonuç alırız.” söz konusu.

Katar’daki yatırım fırsatlarına işaret eden Seyyid, “Katar genelinde serbest bölge ve entegre ekonomi var, yatırım dostu bir ortam var. Dünyanın geri kalanıyla çok yakın bağlarımız var ve Qatar Airways gibi kurumlarımız var. Kargo taşımacılığında da, lojistikte de çok ileri düzeydeyiz.” “Yine çok ilerledik ve zamanla daha da ilerledik. Her şeye yatırımcı gözüyle bakıyoruz, zorluklarını, eksikliklerini görüyor, geliştiriyoruz. Yatırımcı yolculuğunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Katar’a yatırım yaptığınızda , Asya pazarlarına yaklaşıyorsunuz.” İfadesini kullandı.

Panelistler ayrıca ülkelerindeki güç kaynaklarının çeşitlendirilmesi adına yapılanlar hakkında da bilgi verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler